Säkra lås
SÄKRA LÅS

ÄR LÅSET SÄKERT?

Det inte bara nyckeln som avgör om låset är säkert eller inte.

Det är många faktorer som avgör om ett lås är säkert eller inte: från typ av cylinder, nyckelkontroll till utformningen av dörrmiljön i helhet. Har du en gammal nyckel är den troligen inte kopieringsskyddad. En nyckel utan juridiskt kopieringsskydd går att kopiera nästan var som helst. Dessa nycklar är fortfarande väldigt vanliga, speciellt i äldre fastigheter.


En kopieringsskyddad nyckel kan du inte kopiera var som helst. För att kopiera dessa nycklar måste man gå till licensierad låssmed och ha med en skriftlig beställning från behörig beställare, till exempel fastighetsägaren. Man måste också legitimera sig och skriva på en nyckelkvittens. Certifierade lås  klass S3 provas mot bland annat dyrkning och angreppsprov.


Viktigt att tänka på när du väljer dörrlås:


1 - En godkänd låsenhet består av ett godkänt låshus i låsklass 3.

2 - Ett godkänt slutbleck i låsklass 3.

3 - Godkänt låshus med spärranordning som tex. ett tillhållarlås eller en rund dubbelcylinder som låses med nyckel från bägge sidor av dörren samt andra behör som är nödvändiga för att montera dörrlåset, allt i låsklass 3.

4 - Godkända dörrförstärkningsbehör, lägst låsklass 4.

Med godkänd låsenhet avses certifierade produkter enligt SSF 3522, lägst klass 3 eller enligt SSF 3523 klass S3*, som uppfyller sina respektive krav var för sig och som tillsammans ingår i en låsenhet.


TILLBAKA TILL BLOGGEN >>


RING: 08 - 13 31 31


DÖRRÖPPNING OCH LÅSJOUR 24/7

Våra låssmeder är på plats på 20 - 40 minuter 7 dagar i veckan.

VISA - MASTERCARD - SWISH


SMS: 070-736 36 61

Designed by HTML Codex